BYT I ŚWIADOMOŚĆ

W naszych głowach od wieków istnieje podstawowy konflikt egzystencjalny i toczy się walka dwóch zasadniczych postaw życiowych: czy byt określa świadomość, czy też świadomość powinna określać nasz byt? A może oba skrajne stanowiska powinny być w równowadze i harmonii?...
BĄDŹ INTELIGENTNY!

BĄDŹ INTELIGENTNY!

W psychologii bardzo popularne są dwa typy inteligencji wyróżnione przez amerykańskiego naukowca R. B. Cattella: inteligencja płynna i skrystalizowana. Inteligencja płynna bazuje na czynniku genetycznym, dziedzicznym i zależy od funkcjonowania centralnego układu...