BIBLIOTERAPIA. Jak pozbywać się stresu? Cz. 6

Biblioterapią nazywam pasję czytania, słuchania i oglądania interesujących, wartościowych treści celem pogłębienia wiedzy o sobie i świecie i poszerzenia swoich horyzontów, co podnosi naszą kreatywność i pozwala lepiej rozwiązywać życiowe problemy. Jest to nieodzowny...