KIEROWANIE SIĘ W ŻYCIU ZASADAMI MORALNYMI

Sytuacja idealna; postulat, do którego należy dążyć, aby do niego dorosnąć. Idealnym rozwiązaniem jest kierowanie się w życiu zasadami moralnymi i innymi np. ukierunkowaniem się na osiągnięcie jakiegoś pozytywnego celu, ale to często nie wychodzi, bo ponoszą nas...

KONCENTRACJA NA KOŚCIELE

Jak prawidłowo rozumieć Kościół jako ludzką organizację religijną? Gdy organizację religijną traktuje się jako najwyższą wartość i autorytet na równi z Bogiem i wartościami moralnymi wtedy: Zakres bezpieczeństwa: Twoje bezpieczeństwo opiera się na kreatywności w...

KONCENTRACJA NA PRZYJEMNOŚCI

Zasłużona radość życia lub gdy usiłuje się za wszelką cenę unikać cierpienia, goniąc za rozrywkami i przyjemnościami: Zakres bezpieczeństwa: Czujesz się bezpieczny tylko wtedy, gdy przeżywasz ekscytującą przyjemność. Twoje bezpieczeństwo jest krótkotrwałe, sztuczne i...

KONCENTRACJA NA POSIADANIU

Gdy zdobywanie i powiększanie majątku staje się najważniejsze: Zakres bezpieczeństwa: Twoje bezpieczeństwo opiera się na twojej reputacji i statusie społecznym lub konkretnych rzeczach, które posiadasz. Masz skłonności do porównywania tego, co posiadasz, z tym, co...

KONCENTRACJA NA PIENIĄDZACH

Gdy pieniądze stają się najważniejsze w życiu (Sytuacja skrajna, do której nie należy dopuszczać.):   Zakres przewodnictwa: Pieniądze stają się najważniejszą wartością w życiu i nadają mu kierunek rozwoju. Liczy się „mieć”, a nie „być”. Kryterium podejmowania decyzji...

KONCENTRACJA NA PRACY

Gdy pracę zawodową stawia się na pierwszym miejscu: Zakres bezpieczeństwa: Określasz siebie poprzez swoją rolę zawodową. Lubisz pracować i czujesz się dobrze, gdy pracujesz. Lubisz swoją pracę. Zakres przewodnictwa: Swoje decyzje uzależniasz od potrzeb i oczekiwań...