DOSKONAŁOŚĆ, MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

W „Biblii” nie ma pojęcia rozwoju, ewolucji, jest natomiast pojęcie doskonałości i świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5; 48; str. 1129); „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.” (1 P. 1; 16; str. 1377). Bóg stwarza...

O SZTUCE MIŁOŚCI

Gdy byłam studentką, zaczytywałam się wraz z koleżankami modną wówczas książką Ericha Fromma pt. „O sztuce miłości”. Później do niej znów wracałam i robię to teraz. Autor – światowej sławy filozof i psychoanalityk, pochodzący z Niemiec, ale działający w USA przez...

„BIBLIA” A POSTRZEGANIE SIEBIE I ŚWIATA

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę...