DUCHOWOŚĆ I RELIGIA. Wiara religijna może również wpływać na obniżenie poziomu stresu. Szczera modlitwa i zwrócenie się o pomoc do Boga, Aniołów lub Świętych, czy Matki Boskiej, gdy jesteśmy załamani wskutek codziennych kłopotów, może spowodować odwrócenie się od negatywnych, dołujących myśli i powrót nadziei na lepszą przyszłość, a co za tym idzie – odprężenie, spokój i lepszy nastrój. Gdy człowiek znajduje się w traumatycznej sytuacji bez wyjścia w obliczu zagrożenia i braku  ludzkiej pomocy, Bóg staje się ostatnią instancją, do której się zwraca w szukaniu pomocy i nadziei na wyjście z tarapatów. 

W naszym społeczeństwie zdominowanym przez katolicyzm najczęściej traktujemy religię jako sposób na przetrwanie (słynne powiedzenie: „Jak trwoga, to do Boga.”), co wynika z naszej historii, kiedy to przez ponad 100 lat byliśmy pod zaborami obcych państw zdani na rusyfikację i germanizację, a potem przetrwaliśmy dwie okrutne wojny światowe i komunistyczną ateistyczną indokrynację PRL-u, która w pewnym stopniu trwa do dziś. Dlatego w liturgii katolickiej jest mnóstwo pesymistycznych modlitw i pieśni błagających Boga o zmiłowanie za grzechy i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Uważam jednak, że Bóg jako Stwórca świata i nas samych może nam pomagać nie tylko w utrapieniach, z którymi sobie nie radzimy, ale także w tworzeniu i rozwijaniu nowej rzeczywistości osobistej i społecznej. Wiara religijna powinna nam pomagać zarówno w przetrwaniu trudnych sytuacji, jak i w rozwoju i tworzeniu lepszego życia. 

BÓG JEST NAJWYŻSZĄ INTELIGENCJĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ, MĄDROŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ I MIŁOSIERDZIEM, KOCHAJĄCYM OJCEM I MATKĄ, NAUCZYCIELEM I WYCHOWAWCĄ, LEKARZEM I UZDROWICIELEM, GENIALNYM MISTRZEM I NAJDOSKONALSZYM WZOREM DO NAŚLADOWANIA, A NIE SUROWYM KATEM, KTÓRY TYLKO DYBIE NA CZŁOWIEKA, ŻEBY GO UKARAĆ ZA GRZECHY, Z KTÓRYCH KONSEKWENCJI CZĘSTO CZŁOWIEK TAK DO KOŃCA NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY!

BÓG NAS KOCHA BARDZIEJ NIŻ MATKA I OJCIEC I WŁASNE DZIECI ALBO MAŁŻONEK! JEGO WIELKA I MĄDRA MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE SĄ NICZYM NIEOGRANICZONE, BEZGRANICZNE, WSZECHMOCNE I WSZECHOGARNIAJĄCE! BÓG NAS STWORZYŁ NA SWOJE PODOBIEŃSTWO I PRAGNIE, BYŚMY GO NAŚLADOWALI POPRZEZ DOSKONALENIE SIEBIE I OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA! 

BOŻE, NAUCZ MNIE ODRÓŻNIAĆ DOBRO OD ZŁA PRAWDĘ OD FAŁSZU I ŻYĆ WEDŁUG TWEJ BOSKIEJ WOLI!

Boże, kocham Cię mimo tego problemu. [wymień swój problem]
Boże, przepraszam Cię za ten problem.
Boże, wybacz mi, że nie umiem rozwiązać tego problemu.
Boże, dziękuje Ci za wybaczenie, miłość i miłosierdzie odnośnie tego problemu.
Boże, proszę Cię, pomóż mi rozwiązać ten problem.
Boże, proszę cię, spraw, abym czuła się zdrowa, bezpieczna, szczęśliwa i spełniona w życiu. Niech się tak stanie. Amen. 

MODLITWA O DOSKONAŁOŚĆ: Nie ma rozwoju społecznego bez rozwoju osobistego poszczególnych jednostek. Jestem niedoskonałym człowiekiem i żyję wśród niedoskonałych ludzi, a cały potencjał rozwoju tkwi w naszej niedoskonałości. Nikt nie może przejść przez życie nie krzywdząc i nie będąc krzywdzonym! Panie Boże, bardzo proszę o umiejętność przebaczania i przepraszania oraz o zgodę i miłość w rodzinie oraz wśród przyjaciół i znajomych. Obdarz nas wszystkich wrażliwością, współczuciem i empatią, byśmy się zawsze doskonale rozumieli i nie ranili, a stare urazy zapomnieli. Wierzę, że każde z nas pragnie wspólnego dobra, ale różnie je rozumiemy, co wywołuje konflikty i nieporozumienia. Uwolnij nas, proszę, od wzajemnych urazów i negatywnych emocji, a naucz wzajemnego szacunku i porozumienia w duchu miłości i obiektywnej prawdy. W Miłosierdziu i Opatrzności Swojej zachowaj mnie Panie i wybawiaj mnie z moich niedoli. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nade mną i pomóż mi stawać się coraz lepszym, mądrzejszym i doskonalszym człowiekiem. Boże naucz mnie odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu i żyć według Twej Boskiej Woli. Naucz mnie, Boże wybaczać, kochać i rozumieć bliźniego swego, jak siebie samego! „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.” (Mt 6, 11-15; str. 1130). „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rzym. 12, 14-21; str. 1287). Moc bowiem w słabości się doskonali.” (2 Kor. 12, 9; str. 1314)Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5, 7; str. 1128) „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 J. 4, 12; str. 1390). [Cytaty: PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. BIBLIA TYSIĄCLECIA. WYD. III. WYDAWNICTWO PALLOTTINUM. POZNAŃ – WARSZAWA 1987.]

Im cięższe życie, tym ambitniejsze zadanie, aby mu sprostać. Moje życie ma sens. Akceptuję w pełni swój los taki, jaki jest. Otwieram się na życie i chcę go doświadczać w całej pełni. Doceniam życie we wszystkich jego wymiarach. Cieszę się, że żyję i czuję się szczęśliwa. Dobrze mi się wiedzie w życiu. Rozkwitam tu. Spełniają się moje marzenia i wizje przyszłości. 

Jestem wdzięczna Bogu za to, że istnieję. Dziękuję Bogu za życie i za to, że mnie stworzył. Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, z którymi styka mnie los. Bóg mnie wspiera w moich dążeniach do samorealizacji, do odzyskania zdrowia, zarabiania na swoje utrzymanie i w kontaktach z innymi ludźmi. Ogarnia mnie miły, stabilny spokój związany z poczuciem wewnętrznej harmonii i równowagi, opartej na miłości do siebie i ludzi oraz do Boga i całego świata. Żyję, kocham, działam, nieustannie się uczę i rozwijam i tworzę trwałe dzieła dla siebie i innych ludzi. 

Duchu Święty – Stworzycielu i Odnowicielu Świata dziękuję Ci za życie i wszystkie łaski, które mi dałeś i proszę o zdrowie, mądrość, miłość oraz bogactwo duchowe i materialne. Wspieraj moje wysiłki na drodze przemiany wewnętrznej i prowadź mnie ku lepszemu losowi zgodnie z wolą Bożą. Wierzę, że mnie kochasz i pragniesz mojego dobra i szczęścia zarówno na tym świecie, jak i w niebiosach, więc mam nadzieję, że wysłuchasz moją modlitwę i odmienisz mój los na lepsze. Niech się tak stanie. Amen.