Staramy się być optymistami, myśleć pozytywnie i pozytywnie nastawiać się do swego środowiska oraz swojej przyszłości. Psycholodzy odkryli, że pesymiści i optymiści różnią się między sobą przekonaniami i nastawieniem do życia odnośnie wpływu na swój los, a to decyduje, czy są szczęściarzami, czy pechowcami.

Optymista wierzy w siebie i swoją pomyślną przyszłość i jest uważany za szczęściarza. Uważa, że ma szczęście w życiu zawsze, ponieważ wydarzenia pomyślne stale mu się przydarzają i zawsze wpływają korzystnie na jego wszelkie poczynania, natomiast złe wydarzenia w jego życiu mają przyczyny o ograniczonym zasięgu, czyli zdarzają się rzadko i tylko w niektórych dziedzinach życia.

Szczęściarze – optymiści podejmują trafne decyzje nawet w warunkach ryzyka, słuchając swojej intuicji, przeczuć i wewnętrznego głosu, które wzmacniają poprzez praktykowanie medytacji i relaksacji. Podchodzą do życia na luzie, gdyż nie są znerwicowani ani zestresowani. Są otwarci na nowe doświadczenia, ciekawi świata i nie boją się zmian. Wierzą, że los zawsze będzie im sprzyjał. Nie poddają się w obliczu porażki i konsekwentnie dążą do celu – nawet jeśli szanse na sukces są niewielkie.

Szczęściarze potrafią przekształcić swojego pecha w szczęście, ponieważ zawsze widzą pozytywną stronę swojego pecha, jeśli już ich dotyka. Wierzą, że wszelkie pechowe wydarzenia w przyszłości wyjdą im na dobre i nie rozpamiętują swojego pecha, odcinając się od trudnej przeszłości. Podejmują także konstruktywne działania, aby zapobiec niepowodzeniom w przyszłości.

Szczęściarze zauważają, wykorzystują lub tworzą przypadkowe okazje, aby realizować swoje marzenia i cele, a częste przypadkowe korzystne okoliczności pomagają im w tym. Nastawiają się dobrze, życzliwie i ufnie do ludzi, przez co są lubiani w swoim środowisku. Budują i utrzymują potężną sieć szczęścia wśród wielu przyjaciół i znajomych, którzy do nich lgną, ponieważ są lubiani. Pozytywne oczekiwania wobec przyszłości pozwalają im spełniać swoje marzenia i ambicje i odnosić wielkie sukcesy. Szczęściarze częściej niż inni wygrywają na loteriach i w konkursach oraz często spotykają ludzi, którzy okazują im pomoc w najmniej spodziewanych okolicznościach.

Optymiści – szczęściarze to ludzie fizycznie i psychicznie zdrowi, o harmonijnie ukształtowanej osobowości, która pozwala im na prawidłowe wyczucie i dostosowanie się do otaczającej ich rzeczywistości, a to z kolei umożliwia im podejmowanie właściwych decyzji prowadzących do sukcesu.

Pesymista zaś odwrotnie – nie wierzy w siebie i swoją pomyślną przyszłość i jest uważany za pechowca. Jest przekonany, że stale ma pecha, a złe wydarzenia, które to mają potwierdzać, generalizuje na cale swoje życie, czyli mają dla niego przyczyny o zasięgu uniwersalnym, więc zdarzają się bardzo często i w każdej dziedzinie życia, natomiast pomyślne powodowane są tylko przez czynniki o ograniczonym zasięgu, czyli zdarzają się rzadko, sporadycznie i tylko w niektórych dziedzinach.

Pechowiec – pesymista jest przeciwieństwem szczęściarza i nie zna jego reguł postępowania. Przypadkowe wydarzenia zwykle działają na jego niekorzyść. Często ulega nieszczęśliwym wypadkom bez własnej winy. Nie układa mu się w miłości, ani w życiu rodzinnym i zawodowym, przez co nie osiąga swoich celów, ani sukcesów. Nigdy nie wygrywa niczego w konkursach i na loteriach. 

Pesymiści – pechowcy rekrutują się wśród ludzi o zaburzonej osobowości na skutek różnego rodzaju chorób, nerwic i uzależnień, co stawia ich w sytuacji marginalizacji czy wręcz wykluczenia z życia społecznego. A z reguł szczęściarzy wynika, że ich podstawą są dobre i szerokie kontakty z innymi ludźmi, których pechowcy nie umieją budować, przez co nie mogą zaspokoić podstawowej dla człowieka potrzeby bezpieczeństwa i miłości.