Życie w ciągłym przewlekłym stresie i zdenerwowaniu czy zamartwianiu się jest jedną z głównych przyczyn prawie wszystkich chorób obok niezdrowego odżywiania! 

Stawiamy na rozwój osobisty i samodoskonalenie i dbamy o równomierny i zrównoważony rozwój naszej osobowości. Psycholodzy wyróżniają kilka cech, które składają się na strukturę naszej osobowości i podlegają rozwojowi. Zwracanie uwagi na wszystkie wymienione aspekty osobowości pozwala zapewnić równowagę i homeostazę zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną, a co za tym idzie zminimalizować stres, który jest jedną z głównych przyczyn prawie wszystkich chorób. Są to:

   • rozwój poznawczy, intelektualny związany z naszą zdolnością uczenia się i zapamiętywania oraz gromadzenia wiedzy i twórcze podejście do życia;
   • rozwój emocjonalny pozwala zapanować nad swoimi emocjami, szczególnie negatywnymi i unikać popadania w skrajności i przesadę, bo kiedy emocje biorą górę, to wyłącza się logiczne rozumowanie. Gdy się kogoś nie lubi, to się wciąż dopatruje u niego samych wad, grzechów i błędów. Nawet takich, których nie ma. I stale za byle co się go krytykuje. Natomiast jak się kogoś lubi, to odwrotnie – wszystko się wybacza, widzi same dobre cechy charakteru i nawet idealizuje się taką osobę. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Jak jesteś do kogoś źle nastawiona, to instynktownie będziesz szukała u niego samych wad, żeby sobie to przekonanie potwierdzić.
   • rozwój społeczny pozwala na doskonalenie i harmonizowanie kontaktów międzyludzkich opartych na empatii i zrozumieniu;
   • rozwój moralny pozwala na dokonywanie dobrych racjonalnych decyzji zgodnych z zasadami życia społecznego;
   • rozwój duchowy dotyczy kształtowania wiedzy i uczuć religijnych w zależności od wyznania;
   • rozwój fizyczny, od którego zależy nasze zdrowie i kondycja.