Podobno „Pieniądze szczęścia nie dają.”, ale w naszej cywilizacji nie można godnie żyć bez pieniędzy. Pieniądze są środkiem wymiany dóbr między ludźmi. Na nich opiera się cały rozwój gospodarczy, który jest motorem rozwoju cywilizacyjnego. PIENIĄDZE NIE MOGĄ BYĆ ZŁE! TYLKO NASZE PODEJŚCIE DO NICH MOŻE BYĆ ZŁE! Pieniądze szczęścia nie dają tylko wtedy, gdy się nimi źle zarządza lub pozyskuje w nieuczciwy sposób!  

Pieniądze to nasze narzędzie do kształtowania swojego życia. I od nas tylko zależy, jak użyjemy tego narzędzia i w jakim celu. Pieniądze szczęście dają pod warunkiem, że nie uznaje się ich za najważniejszą wartość w życiu, pozyskuje się je legalnie i uczciwie i mądrze wydaje na wartościowe rzeczy. Pieniądze należy traktować jako sposób dojścia do celu, a nie jako cel sam w sobie. Mają nam pomagać w osiąganiu wartościowych społecznie celów oraz zapewniać egzystencję w codziennym życiu.

Posiadanie pieniędzy jest konieczne w naszej cywilizacji, ponieważ określa podstawę naszej egzystencji. Brak pieniędzy bardzo ogranicza możliwości i pole działania oraz poziom życia konkretnych ludzi.