Jak prawidłowo rozumieć Kościół jako ludzką organizację religijną? Gdy organizację religijną traktuje się jako najwyższą wartość i autorytet na równi z Bogiem i wartościami moralnymi wtedy:

Zakres bezpieczeństwa:

  • Twoje bezpieczeństwo opiera się na kreatywności w środowisku kościelnym oraz na autorytecie i szacunku duchownych i innych wpływowych członków Kościoła.
  • Znajdujesz poczucie tożsamości i bezpieczeństwa w etykietach i porównaniach.

Zakres przewodnictwa:

  • Kierujesz się tym, jak inni będą oceniali twoje działania w kontekście nauki (teologii, dogmatyki) i oczekiwań twojego Kościoła.

Zakres mądrości:

  • Dzielisz świat na „wierzących” i „niewierzących”, „praktykujących” i „niepraktykujących”.

Zakres mocy:

  • Twoja moc i siła pochodzi z pozycji i roli Kościoła w społeczeństwie.

Postrzeganie Kościoła według innych centrów i zasad:

Twoja osoba: twoje poczucie własnej wartości zależy od zaangażowania w sprawy Kościoła.

Współmałżonek: świadek wiary i towarzysz w służeniu Kościołowi lub oponent.

Rodzina: wspólni świadkowie wiary lub skonfliktowani na skutek różnych przekonań religijnych.

Przyjaciele: członkowie Kościoła; wspólnota wyznaniowa.

Wrogowie: niewierzący lub członkowie innych wyznań, którzy nie zgadzają się z naukami twojego Kościoła, krytykują go i żyją wbrew jego zaleceniom.

Praca: niezbędna dla doczesnego przetrwania.

Pieniądze: służą wspieraniu Kościoła, a jeśli są cenione wyżej niż nauka kościelna, są złem.

Posiadanie: ziemska tymczasowa własność o niewielkim znaczeniu.

Przyjemność: wynikająca z przynależności do konkretnej wspólnoty kościelnej, uważającej się za unikalną i lepszą od innych wspólnot; inni są tak grzeszni, wiec mamy prawo czuć się od nich lepsi.

Kościół: autorytet – najwyższe źródło przewodnictwa i mądrości.

Zasady:

  • Akceptacja doktryny głoszonej przez Kościół.
  • Uczestnictwo w praktykach religijnych.
  • Podporządkowanie autorytetom kościelnym.

 

Według książki: Stephen R. Covey: 7 nawyków skutecznego działania„. Przekład Iwona Majewska – Opiełka. Poznań 2003, str. 118-120, 123, 336-341.