Zasłużona radość życia lub gdy usiłuje się za wszelką cenę unikać cierpienia, goniąc za rozrywkami i przyjemnościami:

Zakres bezpieczeństwa:

 • Czujesz się bezpieczny tylko wtedy, gdy przeżywasz ekscytującą przyjemność.
 • Twoje bezpieczeństwo jest krótkotrwałe, sztuczne i uzależnione od środowiska.

Zakres przewodnictwa:

 • Podejmujesz decyzje pod kątem tego, co dostarczy ci najwięcej przyjemności i zadowolenia.
 • Unikasz wysiłku i związanego z nim cierpienia.

Zakres mądrości:

 • Patrzysz na świat pod kątem tego, co może ci zaoferować, szukając swoich korzyści.
 • Nie jesteś skłonny do poświęceń.

Zakres mocy:

 • Twoja moc jest nieznaczna. Nic w życiu nie osiągniesz.

Postrzeganie przyjemności według innych centrów i zasad:

Twoja osoba: służy dostarczaniu innym przyjemności.

Współmałżonek: wspólne przeżywanie radości i zabawy lub przeszkadzanie sobie.

Rodzina: wspólne przeżywanie radości i zabawy lub przeszkadzanie sobie nawzajem.

Przyjaciele: towarzysze zabawy; radość z ich towarzystwa.

Wrogowie: niszczą radość życia.

Praca: daje przyjemność lub kojarzy się z jej końcem; duma i satysfakcja z osiągnięć zawodowych.

Pieniądze: środek do zwiększenia szansy na przyjemne życie.

Posiadanie: źródło przyjemności i satysfakcji.

Przyjemność: główne źródło zadowolenia i szczęścia.

Kościół: wyznając ascezę, przeszkadza w zabawie i wpędza w poczucie winy.

Zasady:

 • Dążenie do szczęścia i spełnienia.
 • Radość płynąca z każdej życiowej aktywności. Działanie z pasją.
 • Prawdziwa rekreacja i odpoczynek jako ważny czynnik zrównoważonego, zintegrowanego stylu życia.
 • Naturalne potrzeby, popędy i instynkty, które powinny być zaspokojone.

 

Według książki: Stephen R. Covey: 7 nawyków skutecznego działania„. Przekład Iwona Majewska – Opiełka. Poznań 2003, str. 118-120, 123, 336-341.