Gdy pieniądze stają się najważniejsze w życiu (Sytuacja skrajna, do której nie należy dopuszczać.):  

Zakres przewodnictwa:

 • Pieniądze stają się najważniejszą wartością w życiu i nadają mu kierunek rozwoju.

 • Liczy się „mieć”, a nie „być”.

 • Kryterium podejmowania decyzji wyznacza ci zysk. Stale pytasz: „Czy mi się to opłaca?”
 • Możesz mieć pokusę zdobywania pieniędzy w sposób nieuczciwy i dopuszczać się kradzieży lub korupcji.

Zakres bezpieczeństwa:

 • Twoje poczucie własnej wartości zależy od twoich dochodów.
 • Jesteś przesadnie wyczulony na wszystko, co może zagrozić twojej pozycji materialnej.

Zakres mądrości:

 • Pozyskiwanie pieniędzy jest soczewką, przez którą widzisz i pojmujesz świat, przez co twój osąd życiowy nie jest wyważony.
 • Ograniczasz swoje postrzeganie rzeczywistości tylko do możliwości posiadania pieniędzy.
 • Oprócz pieniędzy nic się w życiu dla ciebie nie liczy.
 • Oceniasz innych ludzi przez pryzmat posiadanych pieniędzy (biedni i bogaci).

Zakres mocy:

 • Nie wychodzisz ponad to, co możesz w życiu osiągnąć za pomocą pieniędzy i swojej ograniczonej wyobraźni.

Postrzeganie pieniędzy według innych centrów i zasad:

Twoja osoba: twoje poczucie własnej wartości uzależnione jest od ilości posiadanych pieniędzy.

Współmałżonek: oceniany jest ze względu na posiadany majątek oraz jako zdolny lub niezdolny do zarabiania pieniędzy.

Rodzina: dofinansowuje i wspiera w zarabianiu lub stanowi ciężar finansowy.

Przyjaciele: są dobierani ze względu na wpływy i status ekonomiczny.

Wrogowie: stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego – rywale i konkurenci w zarabianiu.

Praca: jest niezbędna, aby pozyskiwać pieniądze.

Pieniądze: najważniejsza wartość w życiu i pokusa zdobywania ich za wszelką cenę.

Posiadanie: jako dowody sukcesu finansowego.

Przyjemność: satysfakcja z posiadania pieniędzy lub zamartwienie z powodu ich braku lub straty.

Kościół: wyciągnięte ręce po pieniądze.

Zasady:

 • Pieniądze zapewniają środki na zrealizowanie ważnych celów życiowych i osiąganie priorytetowych wartości nadających kierunek naszemu życiu.
 • Zasady kierujące zarabianiem i zarządzaniem pieniędzmi.
 • Źródło poczucia bezpieczeństwa finansowego i spełnienia.

Według książki: Stephen R. Covey: 7 nawyków skutecznego działania„. Przekład Iwona Majewska – Opiełka. Poznań 2003, str. 118-120, 123, 336-341.